Spåntak

Kyrkspånläggning - Trätjärad tätådrad spjälkad kärnfura med stående årsringar

Vi lägger både kyrkspån och tunnspån. Det finns två sorters takspån; tjockare kyrkspån (stavspån) och tunnare stickspån.
Kyrkspån har traditionellt använts till kyrkor, klockstaplar och herrgårdar. 

Vi använder oss av kyrkspån av furukärna eller ek av absolut bästa kvalitet. Kyrkspånen av furu är spjälkade och fördoppade i dalbränd trätjära. Då bevarar man virkets fiberstruktur och man får därigenom ett mycket motståndskraftigt kyrkspån. Spjälkningen skall ske så att kyrkspånet har stående årsringar och skall minimum ha 14 årsringar per tum. Ekspånen sågas och trätjäras ca ett år efter det lagts för att vädret ska urlaka garvsyran (tannin) ur ekspånen.

Spåntak skall underhållas med tjärstrykningar i cykler om ca 5 år. Underhållscyklerna kan dock variera beroende på yttre förhållanden.

Bland våra kunder finns Kungliga Hovet i Danmark, Svenska Kyrkan, kommuner, företag och privatpersoner.

Har du frågor till oss?  Hör av dig!

Tel: 0708 - 810  710             info@dekormaster.se